O NAMA

Home »  O NAMA

Časopis Čemu stručni je časopis filozofske tematike interdisciplinarnog usmjerenja, koji osim filozofskih, pokriva i teme koje se odnose na srodne humanističke i društvene znanosti. Prvi je put osmišljen i ostvaren 1994. godine. Časopis izdaje Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Izdavanje časopisa Udruženja studenata filozofije Čemu bio je jedan od prvih razloga za osnivanje udruge. Uz međunarodni „Godišnji simpozij Udruženja studenata filozofije“ i „Studentske bioetičke radionice“, ovaj časopis jedan je od tri najvažnija projekta udruge. Rad na izdavanju časopisa isključivo je volonterske naravi, a sam se časopis ne prodaje, već se dijeli knjižnicama i zainteresiranim studentima te se javno objavljuje na internetu. 

Uz sadržaj i uvodnik, časopis podijeljen je na nekoliko većih cjelina:

Autorski radovi (stručni studentski radovi)

Filozofske bilježnice (zamišljene kao eseji i ogledi slobodnije forme od autorskih radova, koji služe artikuliranju autorovih vlastitih mišljenja na određenu filozofsku problematiku)

Prijevodi (prijevodi domaćih i stranih suvremenih autora te klasičnih autora)

Intervjui (intervjui s istaknutim domaćim i stranim stručnim osobama)

Prikazi i recenzije (pregledi i kritički osvrti na nedavno objavljena filozofska djela u Hrvatskoj i u svijetu)

–  Prikazi događaja (izvještaji o recentnim filozofski relevantnim događajima)

Razno (postoji mogućnost uvođenja i drugih cjelina pomoću čitateljeve sugestije uredništvu za inovativne načine artikuliranja filozofske misli, sve u svrhu boljitka kvalitete i dosega časopisa)

U tradiciji časopisa nastojanje je da se filozofski artikuliraju ključni personalni, interpersonalni i društveni problemi današnjice, kao i klasični problemi iz povijesti filozofije i komparativne analize. Osnovna je svrha časopisa potaknuti studentski rad izvan okvira studijskog programa i učvrstiti povezanost ne samo među studentima i generacijama, nego i između samih vidova različitih znanstvenih djelatnosti. Proces izdavanja časopisa uključuje razne studente koji u sklopu uredništva sudjeluju u njegovom nastanku, te također prevoditelje, lektore i korektore, grafičke dizajnere i dr. Sfera praktičnih ciljeva poticanje je studenata na filozofsko mišljenje i znanstveno istraživanje te pisanje znanstvenih radova,  pri čemu autori uče o prikupljanju literature, akademskom pisanju i stilskom usavršavanju tekstova na način različit od klasičnih seminarskih radova, jer se radovi više puta prepravljaju i na taj način će u budućnosti činiti okosnicu njihova znanstvenog legitimiteta. Glavna se svrha izdavanja časopisa sastoji u motiviranju i promoviranju studentskog angažmana koji pospješuje ukupno iskustvo studija i pritom osnažuje znanje i vještine budućih mladih znanstvenika.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes