Upute autorima

Home »  Upute autorima

Naputak suradnicima

Časopis studenata filozofije Čemu objavljuje studentske radove s područ­ja društveno-humanističkih znanosti, prikaze i recenzije hrvatskih i stranih knjiga i časopisa, prikaze događaja (skupova, predavanja, tribina…) te druge vrste priloga kao što su prijevodi, intervjui, bibliografije i dr. Svaki rad priložen za objavljivanje prolazi kroz postupak recenziranja od strane članova uredništva. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski pri­lagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika. Rukopisi se ne vraćaju.

Molimo autore da imaju na umu interdisciplinarni karakter časopisa te da nastoje svoje radove prezentirati na način koji će biti prihvatljiv čita­teljstvu s raznih područja.

 

Upute autorima:

https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Cemu.pdf

Upute za reference:

https://hrcak.srce.hr/upute/upute_reference_Cemu.pdf

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes