Podsjetnik: Poziv za radove za novi 24. broj časopisa Čemu – Metafizika politike/Politika metafizike

Podsjećamo vas na poziv za radove za 24. broj časopisa Čemu, s malom izmjenom: Molimo autore da pošalju gotove radove do 1. listopada/oktobra. Mail na koji se šalju radovi je: cemu.ffzg@gmail.com.

U nastavku donosimo tekst poziva:

Temat novog broja časopisa Čemu obuhvaća odnose između metafizike i politike, koji uključuju uzajamni odnos metafizike prema politici (ili onom političkom), i politike prema metafizici (ili onom metafizičkom). Metafizičko u politici te političko u metafizici zauzimaju, prema tome, središnje mjesto u ovoj tematskoj cjelini. Osim naglašavanja specifičnosti ovih odnosa, temat ostavlja prostora za filozofsku intervenciju u obama područjima, spajajući i ispreplićući teorijsko i praktičko u punom smislu.

Metafizika politike odnosi se, prije svega, na analitično čitanje i rastumačivanje političkih teorija i autora, pri čemu je cilj traženje prvih temelja i principa određenog političkog i onog političkog uopće. To uključuje ispitivanje temelja i geneze glavnih političkih koncepata poput suvereniteta, subjektivnosti, legitimiteta i slobode u političkom smislu. Ovdje se također ubrajaju i suvremene interpretacije klasičnih autora kod kojih su metafizičko i političko često u jedinstvu. Metafizika politike istražuje i početne, često prešutne, pretpostavke političkih teorija. To nisu one koje karakteriziraju ekonomski, politički u užem smislu ili ideološki sadržaj pojedine teorije, nego one koje predstavljaju preduvjete za određeni ekonomski, politički i ideološki sadržaj. Stoga će radovi koji budu odgovarali ovom smislu temata nužno imati doticaja s političkom antropologijom i problemima metapolitike.
Politika metafizike odnosi se na historijsko-političko čitanje metafizike, odnosno potraga za političkim elementima u metafizici. Ovdje se ne traže više principi političkog nego politički sadržaji i implikacije metafizičkog u historijskom kontekstu. Teme obuhvaćaju problematiziranje svih većih metafizičkih sistema koji se pojavljuju u danim društveno-političkim kontekstima, u vidu pokušaja utemeljenja pojedinog političkog ili društvenog poretka. Politika metafizike je tako više izvanjsko i kontekstualno čitanje metafizike, dok je metafizika politike imanentno iščitavanje i reinterpretacija politike, odnosno onog političkog.

Tek u svom jedinstvu metafizika i politika ostvaruju sebi inherentne ciljeve te je kroz njihovo proučavanje u jedinstvu moguće razaznati cjelinu koja uključuje podrijetlo, utemeljenje te sezanje za autentičnim elementima (ako ih ima) u individualnom i kolektivnom postojanju čovjeka Metafizički pristup politici i politički pristup metafizici osvjetljavaju te pobliže određuju i metafiziku i politiku. Nema političke teorije koja nema metafizički temelj niti metafizike koja nastaje izvan određenog društveno-političkog historijskog konteksta. Metafizičko se tako izvlači iz imanentne historije idejâ, s ciljem da se iznađe neizostavni politički sadržaj koji je također prilagodljiv vremenu i varijabilan s obzirom na eksterne promjene. S druge strane, tek se kirurškim seciranjem pomakâ u diskursima koji prate političku misao može doći do potrage za pojmovima onoga odista političkog.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes